fbpx


Rádi zodpovíme vaše dotazy k bakalářskému studijnímu programu Management a ekonomika ve stavebnictví:

doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.eduard.hromada@fsv.cvut.cz
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.heralova@fsv.cvut.cz

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6