fbpx

Co budeš studovat?

  • Dozvíš se, jak funguje trh s komerčními a rezidenčními nemovitostmi. Zahraješ si na developera a zkusíš si navrhnout projekt pro vybrané území. Zpracuješ analýzu trhu, vymyslíš, jakým typem staveb území zastavět. Spočítáš, kolik to bude stát, jak dlouho to bude trvat a navrhneš financování. Výsledkem bude, zda a kolik na projektu vyděláš.
  • Hlavní náplní studia jsou ekonomické a manažerské předměty. V prvních dvou ročnících k tomu získáš základní technické stavební vzdělání.
  • Studium u nás je velmi různorodé. Není to o tom, že se budeš hrbit nad kreslením složitých výkresů. To u nás rozhodně nehrozí!
  • Mezi profilové předměty patří development, oceňování majetku a realitní trh, řízení stavebních projektů, oceňování staveb, správa a řízení provozu budov, marketing, příprava a řízení staveb, financování, investování a kontrakty a BIM.
  • Naučíme tě orientovat se v ekonomickém prostředí a rozvineme tvoje znalosti v oblasti ekonomiky, stavebnictví a řízení stavebních podniků. Až dostuduješ, budeš schopen řešit ekonomické problémy týkající se daného oboru.
  • Naši studenti patří mezi nejúspěšnější již v průběhu studia při získání práce v největších stavebních podnicích s možností dalšího trvalého zaměstnání.
  • Náš bakalářský studijní program má název Management a ekonomika ve stavebnictví. Studijní plán nalezneš na následujícím odkazu:

Studentské soutěže

Rozpočtujeme s Callidou

Jedná se o soutěž pro studenty středních stavebních škol a vysokých škol. V minulém ročníku se zadání týkalo ekonomického vyhodnocení variant konstrukce obvodového pláště bytového domu pro investora ve fázi studie proveditelnosti.

Liga rozpočtářů

Hlavním cílem soutěže bylo podpořit naše studenty v rozvoji praktických zkušeností s rozpočtováním. Zadáním bylo zpracovat pro investora kontrolní položkový rozpočet na stavbu samostatně stojící dvojgaráže k rodinnému domu.

Associated Schools of Construction (ASC)

Jedná se o mezinárodní studentskou soutěž, kterou pořádá asociace ASC. Celkově tato asociace sdružuje přes dvě stě stavebních fakult, převážně amerických. Naši studenti se účastnili soutěžní kategorie Design Build, tedy přípravy stavby včetně jednoduchého architektonického návrhu.

Certifikace pro naše studenty

Certifikace KROS

Pro naše studenty nabízíme možnost získat osvědčení SW KROS 4 v základních znalostech oceňování stavební produkce a dovednostech ovládání rozpočtářského programu KROS 4. Studenti si tak zvýší možnost svého uplatnění na pracovním trhu.

Certifikace ASPE

Naši studenti mají možnost získat osvědčení Certified Aspe Professional v základních znalostech oceňování stavební produkce dopravních staveb a dovednostech ovládání rozpočtářského programu Aspe. Získáním tohoto osvědčení se studentům otevírají velké možnosti uplatnění na pracovním trhu v oblasti práce s programem ASPE a zpracování soupisu prací v cenové soustavě OTSKP.

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Jsme držiteli prestižní akreditace RICS pro navazující magisterský studijní program Projektový management a inženýring. Díky ní se mohou absolventi ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou rocích praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. RICS je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.

Aktuality ze studijního programu