fbpx

Příklady témat bakalářských prací

 • Oceňování projektových prací a inženýrských činností
 • Řízení rizik ve stavebním podniku a ve stavebních projektech
 • Studie proveditelnosti konkrétních reálných investičních projektů
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti stavebního podniku
 • Finanční analýza stavebního projektu
 • Projektový management při výstavbě
 • Ekonomické hodnocení variant zadaného objektu (varianty konstrukce, materiálu, provádění)
 • Vliv volby stavebního materiálu, technologie na konečnou cenu stavby
 • Analýza nákladů životního cyklu stavby
 • Analýza investičního projektu veřejného sektoru
 • Developerský projekt na zadaném území

Plné texty bakalářských prací našich studentů můžeš najít zde: