fbpx

Naše exkurze

  • V rámci propojení výuky a praxe pořádáme exkurze našich studentů na rozličná zajímavá stavební díla, jak v České republice, tak i v zahraničí. Tato mapka znázorňuje uskutečněné exkurze za poslední období.

Mimoúrovňová křižovatka na silnici I/13 u bývalých Třebušic na Mostecku a silniční most přes železniční trať

Křižovatka Třebušice navazuje na stavbu přeložky silnice I/13 Jirkov – Třebušice a řeší jeden z uzlových bodů na této trase – vykřížení se železniční tratí, včetně řešení rekonstrukce stávajícího mostního objektu nad touto tratí. Předpokládaný odhad ceny je cca 192 milionů korun. Území pro stavbu je geologicky složité, v minulosti bylo zasaženo těžbou uhlí. Proto bylo nutné provádět sanace dvou důlních komor a věnovat zvýšenou pozornost zakládání stavby.

Rekonstrukce stávajícího vodního díla na řece Klabavě v obci Klabava, Plzeňský kraj

Investorem akce je Povodí Vltavy, s.p., exkurze byla zajištěna ze strany SMP a.s. – ředitelem divize 5 – vodohospodářské stavby, vedoucím střediska a stavbyvedoucím, který nás provázel. VD Klabava je vodním dílem, které má za cíl zvýšení retence a zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod.

Rekonstrukce úseku železniční trati číslo 170 z Berouna do Králova Dvora

Tato stavba za přibližně 2,2 miliardy korun obsahuje proměnu osobního i seřaďovacího nádraží v Berouně, zastávku v Králově Dvoře, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a rekonstrukci trakčního vedení s výsledkem zvýšení rychlosti vlaků až na 160 km/h.

Eurovia CS Nová budova ředitelství

Exkurze se uskutečnila v nové budově, kde společnost Eurovia bude mít kromě administrativních ploch také technologické a laboratorní centrum a školicí středisko. V novém moderním sídle společnosti EUROVIA CS bude působit zhruba 60 administrativních pracovníků a vedení společnosti. Předmětem exkurze byla investorská příprava, vztahy mezi přímými účastníky, TZB a další.

Rothenburg ob der Tauber, Německo

Cestou byly shlédnuty opravené úseky na dálnici D5, kde se v povrchu objevují mikrotrhliny ve vozovce z cementobetonu. V Rothenburgu ukázka dopravního systému v regionu (portály svislého dopravního značení, svodidla aj.), prohlídka města s průvodcem se zaměřením na výstavbu, obnovu a rekonstrukce a to zejména v kontextu ekonomické udržitelnosti, městského inženýrství a památkové péče.

Kamenolom Plaňany u Kolína

Na exkurzi do Kamenolomu Plaňany společnosti Eurovia byli studenti informováni o těžbě, stavu vytěženosti stávajícího kamenolomu a o přípravě a realizaci nového v dohledové vzdálenosti. Získali informace o certifikaci systému jakosti a systému řízení výroby, o prodeji, ale i o
nalezených kosterních úlomcích vč. zubů žraloků, měli možnost se vyjádřit k hrozbě zavážení netříděným odpadem z okolních obcí po skončení těžby.

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i.

Předmětem exkurze byly výsledky rekonstrukce prvorepublikové budovy a výstavby moderního pracoviště organické chemie, které bylo dokončeno a zprovozněno v roce 2015 a které si pro svůj organický tvar získalo přezdívku „Květák“.