fbpx

Jak se staneš inženýrem?

  • Bakalářské studium je čtyřleté. Absolventům je udělen titul Bc.
  • Po absolvování bakalářského programu lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu na oboru Projektový management a inženýring.
  • Pokud by tě případně lákala po absolvování naší školy pedagogická nebo vědecká činnost, tak můžeš pokračovat v doktorském studiu a získat titul „doktor“ - Ph.D. Máme akreditován doktorský studijní program Stavební management a inženýring.