fbpx

Naši absolventi


Ing. Jan Pícha, Ph.D.

Jan Pícha profesní kariéru zahájil na pobočce Commerzbank AG v Praze v oblasti korporátního bankovnictví. Během 7 let strávil 1,5 roku na centrále ve Frankfurtu nad Mohanem. Nabyté zkušenosti následně uplatil například při zakládání pobočky Commerzbank v Brazílii. Dnes má na starosti Business Development v rámci českého zastoupení Všeobecné úvěrové banky, patřící do italské skupiny Intesa Sanpaolo.
Je absolventem bakalářského, magisterského a doktorského programu zaměřeného na stavební management a ekonomiku. V rámci výměnného programu Erasmus studoval na University of Wolverhampton v Anglii. Prostřednictvím rektorátní dohody ČVUT vyjel na National Taiwan University of Science and Technology, kde vystudoval dvouletý program se zaměřením na Strategické řízení a Finance, zakončený titulem MBA.


Ing. Aleš Gothard

Aleš Gothard nastoupil do společnosti Metrostav a.s. v roce 2007 jako asistent stavbyvedoucího a poté mistr. Záhy absolvoval cestu na Island, kde začal pracovat na stavbě tunelů Siglu a Ólafs jako asistent ekonoma. Působil rovněž na stavbách ve Finsku jako ekonom a následně v pozici vedoucího projektu řídil zakázku Norðfjarðargöng na Islandu. Poté pracoval jako oblastní ředitel divize 5 pro severské země. Od listopadu 2020 je ředitelem divize 5 orientované zejména na ražby tunelů a výstavbu mostů. Zároveň je předsedou představenstva norské dceřiné společnosti Metrostav Norge AS. V roce 2018 získal ocenění Mladý manažerský talent čtvrtstoletí do 35 let v prestižní soutěži Manažer roku České republiky a objevil se v unikátní publikaci "100 let od začátku svobodného podnikání v Československu: Manažeři se lvíčkem".


Ing. Kamila Zelinková

Během bakalářského studia nastoupila do developerské společnosti Skanska Reality a.s., kde zahájila profesní kariéru na pozici kalkulant v úseku předvýrobní přípravy. Zde se podílela na přípravě významné rezidenční výstavby v Praze a několika bytových domů. Následně nastoupila do společnosti Čeps Invest a.s. na pozici specialisty se zaměřením na tvorbu a kontrolu rozpočtů. Po dokončení mgr. studia na jaře 2020 nastoupila ve společnosti na plný úvazek. Zastává funkci rozpočtáře ve stavebním a technologickém úseku v energetice. Spolupracuje se zpracovateli projektové dokumentace a má na starosti rozpočtování a cenotvorbu jak v rámci výběrového řízení, tak při realizaci zakázek, až po zpětnou analýzu nákladů po dokončení stavby. Také zpracovává vlastní kalkulace a ukazatele pro účely cenových odhadů, propočtů a rozpočtů pro jednotlivé stupně projektové dokumentace.


Ing. Adam Kozel, MRICS

Svoji profesní kariéru zahájil (při magisterském studiu) v roce 2015 u developerské společnosti CPI Property Group na pozici asistent projektového manažera. Po dokončení magisterského studia v roce 2016 přestoupil do mezinárodní konzultační společnosti Cushman & Wakefield na pozici projektový manažer. Zde byl odpovědný za dodávky fit-out projektů, a to od architektonické studie přes veškerá výběrová řízení až do předání hotového projektu. Aktivně se podílel i na výstavbě výrobních hal o celkové rozloze cca 20 000m2 pro mezinárodního dodavatele v automobilovém průmyslu. V roce 2019 povýšil na pozici senior projektový manažer, na které působí doposud. Vede významné komerční projekty v Praze a Brně, a to převážně pro zahraniční klienty. Dále se zabývá zpracováním dokumentací technických zhodnocení budov (Technical Due Diligence).


Ing. Petra Němečková

Svoji profesní dráhu začala již při studiu na ČVUT v Praze. Díky možnosti Erasmu si však uvědomila, že uplatnění se v technickém oboru není reálné pouze v České republice, nýbrž velké šance se nabízí i v zahraničí. Po absolvování magisterského studia v roce 2016 byla přijata do mateřské společnosti STRABAG AG se sídlem ve Vídni, kde se několik let aktivně v týmu podílela na developmentu PPP projektů dopravní infrastruktury napříč Evropou. Na těchto projektech, které jsou rozsáhlé a samy o sobě specifické, se zabývala činnostmi v oblasti např. bid managementu, financí, projektové a stavební fáze a fáze provozu a údržby. Byla též vyslána do jiných evropských zemí pro nabytí více zkušeností v mezinárodním prostředí. Po několikaleté praxi v zahraničí se rozhodla vrátit zpět do ČR, kde nyní rozvíjí své znalosti v dopravním stavitelství, s vidinou více PPP projektů přicházejících na český trh.


Ing. Karel Klečka, MSc. MRICS

V roce 2007 během magisterského studia nastoupil do mezinárodní společnosti King Sturge, kde se věnoval převážně oceňování nemovitostí. V rámci společnosti se po roce zkušeností přesunul do londýnské pobočky, kde získal zkušenosti s nemovitostmi po celé Evropě. Po svém návratu a několika dalších letech v Praze se v roce 2013 stal vedoucím oddělení oceňování nemovitostí v mezinárodní poradenské společnosti DTZ. V roce 2016 začal působit v rámci skupiny ČSOB a podílel se na založení realitně investiční firmy Patria investiční společnost, a.s., která se zaměřuje na nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. V současné době se věnuje investicím v oblasti logistických nemovitostí ve společnosti Panattoni na pozici ředitele kapitálových trhů pro region Evropy. Od roku 2010 je členem Royal Institution of Chartered Surveyors, přednáší na ČVUT v Praze problematiku oceňování a investic do nemovitostí a publikuje v rámci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.


Ing. David Musil, Ph.D.

Před vstupem do profesního života aktivně působil v akademickém senátu univerzity a byl členem ISC a IAESTE, studentských klubů působících na ČVUT v Praze. Při studiu využil možností studia v zahraničí a strávil semestr na Kansas State University a semestr na Moskevské Stavební Universitě. První profesní ostruhy získal v Irsku ve společnostech Laing O’Rourke a PJ Hegarty, kde působil čtyři roky jako „Quantity Surveyor“ při výstavbě letiště - terminál D a tramvajové tratě v Dublinu. Po návratu do ČR v roce 2008 nastoupil do společnosti Penta Investments, kde byl u zrodu developerské divize. Řídil projekty jako obchodní centrum Florentinum, obytná čtvrť Waltrovka nebo rekonstrukce Nuselského Pivovaru a zároveň stál za akvizicemi projektů v centru Prahy - Masaryčka a Churchill. V současné době je ředitelem zodpovědným za residenční a hotelovou výstavbu v Penta Real Estate. Příležitostně přednáší na Fakultě stavební ČVUT v oblasti developerské výstavby. David zůstává hrdým absolventem své Alma Mater.


Ing. Eva Pazderková

Před nástupem do magisterského studia začala pracovat ve společnosti Ridera Stavební a.s. na pozici rozpočtář. Zde vypracovávala především nabídkové rozpočty na výstavby souborů rodinných domů pro developerské společnosti. Po ukončení studia se vrátila domů na Vysočinu, kde našla své místo v malé stavební firmě, ve které měla na starost kompletní nabídkovou i realizační přípravu staveb. Od narození dcery vyučuje na místní střední průmyslové škole stavební, mimo jiné i předmět, jehož náplní je stavební management.


Ing. David Simandl

Po ukončení bakalářského studia nastoupil do společnosti GEOSAN GROUP a.s. jako rozpočtář a později výrobní přípravář. Měl na starost výrobní přípravu hned několika zakázek, zejména se jednalo o rekonstrukci bytových domů v Praze. Po dokončení magisterského studia a nástupu na plný úvazek ve stejné společnosti se přesunul na developerský projekt pro objednatele ELEMENT LETŇANY s.r.o. (GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.), kde strávil přes 2,5 roku jako výrobní přípravář a měl na starost mimo jiné zajištění subdodavatelů (tendr, výběr, vyhodnocení nejvýhodnějšího uchazeče), přípravu a kompletaci smluv, řešení změnových listů, kontrolu dokumentace a výkazů výměr, fakturace a administrativní agendu. Nyní působí na pozici vedoucího projektového týmu, kde vede vlastní tým lidí a má na starost rekonstrukci bytových domů v Praze.


Ing. et Ing. arch. Šárka Konášová, Ph.D.

Vytváření trvalých a hmatatelných hodnot bylo vždy pro Šárku Konášovou zálibou. Svá studia na ČVUT v Praze využila k získání zkušeností z různých prostředí formou zahraničních stáží. Nejprve ve Skotsku (Herriot-Watt University) a později v Panamě (Universidad Tecnológica de Panamá). Zkušenosti ze zahraničního prostředí ji motivovaly k potřebě osobního rozvoje. Proto se rozhodla pokračovat v získávání vědomostí na magisterském studiu architektury v Riu de Janeiru na federální univerzitě UFRJ. Toto období ji formovalo ke studiu zelené architektury a udržitelnosti a přimělo ji pokračovat v doktorandském programu, který vystudovala částečně v Brazílii a později v Austrálii na Macquarie University. Během své profesní kariéry čerpala pracovní zkušenosti v několika stavebních a architektonických společnostech. Mimo jiné měla možnost pracovat v Hanojském studiu architekta Vo Trong Nghia a inspirovat se jeho metodami integrace zeleně do zástavby a používání udržitelných materiálů.


Ing. Marek Devátý, MRICS

Profesní kariéru zahájil již během bakalářského studia. Při výstavbě rodinných domů v Lánech u Prahy měl na starosti kompletní proces přípravy a výstavby včetně komunikace s klienty. Následně nastoupil do společnosti Ridera stavební a.s., kde připravoval nabídkové rozpočty pro výběrová řízení na generálního dodavatele výstavby bytových domů pro přední developerské společnosti v Praze. Od roku 2017 pracoval jako projektový manažer v mezinárodní konzultační společnosti Cushman & Wakefield, kde se podílel na vedení velké řady projektů pro zahraniční klientelu. V této společnosti vedl největší expanzi co-workingových kanceláří v Praze pro nadnárodního klienta. Při své práci vedl tým složený z profesionálů z různých koutů světa a navštívil různé projekty v Amsterdamu a Londýně. V současné době zakládá vlastní stavebně-konzultační společnost se specializací na rezidenční výstavbu.


Ing. Jakub Holcman

V průběhu magisterského studia začal pracovat na zkrácené úvazky ve stavebních společnostech na pozicích v nabídkové přípravě, dále jako mistr a později jako asistent vedoucího projektu. Po dokončení magisterského studia v roce 2018 nastoupil do doktorského programu Stavební management a inženýring. Zároveň byl přijat do společnosti Swietelsky stavební s.r.o., kde působil jako technik oddělení controllingu s celorepublikovou působností. Kromě klasické controllingové činnosti bylo pracovní náplní také zavádění podnikových systémů do připravené akvizice stavební společnosti v Brně a po dvou letech i na Slovensko. V září 2020 se ve stejné společnosti stal ekonomem odštěpného závodu Pozemní stavby STŘED. Jedná se o pozici, která je styčným bodem mezi výrobou a účetním oddělením, ale také často spolupracuje s právním oddělením a vedením celé společnosti.